Sberbank

Název:
Sberbank CZ, a.s.

Společné pro všechny typy API

Klientské autorizační metody:
přesměrování OAuth 2.0, 2FA pomocí mToken nebo SMS OTP
Autorizace třetích stran:
pomocí služby Whitelist od I.CA
Tokeny:
dle OAuth2.0, včetně refreshe a revokace

Seznam API u banky

PSD2

Formát:
COBS 1.2
URL:
https://app.swaggerhub.com/apis/Sberbank-CZ/sandbox/1.0.0
testovací scénáře pro sandbox a další dokumentace k dispozici v ZIP souboru
Dostupnost:
sandbox
Podporované typy PSD2:
AISP, PISP, CISP
Podporované segmenty:
retailový
Produkty:
běžný, spořící; tuzemské, zahraniční, SEPA
Granularita autorizace:
vždy pro platby, minimálně jednou za 90 dní pro ostatní
Souhlasy k účtům:
možnost vybrat jednotlivý účet i scope
Majitel/disponent:
majitel, disponent
Typ zůstatku:
disponibilní
Délka transakční historie:
bez omezení
Transakční historie:
zaúčtované platby
Zjištění stavu platby:
ano

Něco není správně? Pokud víte víc než my, napište!

Klikněte tady