Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Zpět na seznam API

Informace o bance

Název společnosti:
Raiffeisenbank a.s.
Rozcestník API:
Kontakt:
Autorizace třetích stran:
sandbox: bez certifikátu produkce: certifikát
Tokeny:
access i refresh token

Seznam API u banky

Formát:
COBS 1.2
Více o atributu
Standardizovaný formát rozhraní (COBS, SBA, Berlin, ...)
Dostupnost:
sandbox, produkce
Více o atributu
Seznam prostředí, na kterých je API dostupné. Např. sandbox (=testovací) a/nebo produkční.
Podporované typy PSD2:
AISP, PISP, CISP
Více o atributu
Skupiny poskytovaných služeb (AISP, PISP, CISP)
Podporované segmenty:
retailový, korporátní (účty dostupné přes multikanál ano, MIDASí účty zatím ne)
Více o atributu
Podporované zákaznícké segmenty (retailový, korporátní)
Produkty:
platební účty
Více o atributu
Produkty, které je možné přes API obsluhovat (např. běžný účet, termínovaný vklad, tuzemské či zahraniční platby, ...)
Autorizace platby:
přesměrování OAuth2
Více o atributu
klientské autorizační metody
Autorizace přístupu k účtu:
Nemáme dostupné informace
Granularita autorizace klientem:
per scope, všechny účty najednou
Více o atributu
Jak podrobně je klientem povolován přístup třetí straně k účtům a scopům (AISP, PISP, CISP).
Možné hodnoty jsou:
  • per účet, per scope
  • všechny účty pro všechny scopy
  • per účet, všechny scopy
  • všechny účty, per scope
Souhlasy k účtům:
Nemáme dostupné informace
Více o atributu
Způsob udělení a odvolání souhlasu přístupu TPP pro stávající a nové účty
Majitel/disponent:
majitel, disponent
Více o atributu
Kdo může udělit souhlas k přístupu TPP (majitel, disponent)
Typ zůstatku:
disponibilní, disponibilní s kontokorentem, běžný, blokovaná částka
Více o atributu
Jaký typ zůstatku služba vrací (např. účetní, disponibilní, ...)
Délka transakční historie:
maximálně 370 dnů (90 dnů bez nové autorizace klientem)
Více o atributu
Jak daleko do historie je možné získat transakční historii (bez autorizace i s opětovnou autorizací)
Transakční historie:
provedené platby (všechny typy)
Více o atributu
Které typy plateb jsou vidět v transakční historii (např. zaúčtované, budoucí, odmítnuté, neautorizované,...)
Zjištění stavu platby:
ano, vlastní PIS API
Více o atributu
Jakým způsobe může TPP zjistit stav zadané platby (callback, polling)
URL:
výpisy v přípravě (do konce Q1/2020)

Něco není správně? Pokud víte víc než my, napište!

Klikněte tady