PSD2: Co nás čeká a nemine v roce 2019

1_10_2018

Bez ohledu na aktuální stav implementací se nezadržitelně blíží i termín platnosti dalšího důležitého nařízení, a to regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (dále jen „RTS k SCA“) coby jedné z regulačních technických norem k směrnici samotné. Ta začne platit ve všech státech EEA od 14. 9. 2019 přesto, že se kolem ní vedou stále velmi živé diskuse a vychází velké množství vyjádření jak z EU, tak od lokálních regulátorů, asociací a zájmových skupin.

Mimo samotnou směrnici a RTS je třeba brát v potaz různé „Opinion a Consultation papery“ společně s „Guidelines“ od Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „EBA“), více či méně závazná vyjádření lokálních regulátorů a asociací nebo nově vznikajících zájmových skupin, jako je například API Evaluation Group. Banky se zahraniční účastí budou muset zřejmě řešit i vztah k Berlin standardu pro vystavená API coby ekvivalentu lokálního, tzv. českého standardu pro open banking (dále jen „ČOBS API Standard“), ke kterému se většina tuzemských bank, byť neformálně, přihlásila a který se bude také upravovat.

Část bank již dopady aktivně řeší a část „takticky“ vyčkává, až se dovyjasní poměrně nepřehledné požadavky, vyjdou finální verze závazných dokumentů a k nim konkrétnější vyjádření regulátorů.

Nicméně některé dopady jsou už dnes v podstatě jisté a nevyhne se jim žádný poskytovatel platebních služeb, z těch hlavních jsou to například:

Samostatnou kapitolou pak zůstává splnění nové normy v oblasti platebních karet, kterou budou muset banky řešit ve spolupráci s karetními asociacemi.

Co z toho všeho plyne? Je evidentní, že aktuálně neexistuje fixní a dostatečně konkrétní seznam změn, který by banky mohly jednoduše vzít a realizovat bez rizika zbytečně vynaložených nákladů. O to větší důraz by tak měly věnovat přípravě, mapování jednotlivých dopadů a návrhu variant jejich budoucího řešení. Plus se samozřejmě aktivně zapojit do diskusí k požadovaným změnám a standardům, ať již na úrovni České bankovní asociace/EBA nebo ve vyjasňování pravidel přímo s Českou národní bankou.

Tagy