Podpora korporátních účtů PSD2 a korporátních API

7_5_2019

Podpora korporátních účtů přes PSD2 a korporátních API je v open API kruzích často diskutované téma. Pro jistotu si ujasníme rozdíl mezi těmito dvěma pojmy.

Přístupem na korporátní účty přes PSD2 API se rozumí možnost obsluhování korporátních účtů třetími stranami (TPP) a řídí se PSD2 regulací. Zde můžou nastat problémy při povolování takových přístupů (majitel, disponent apod.) – Evropská Bankovní Asociace (EBA) explicitně nepopisuje situaci, kdy klient není majitel, ale je disponent. Na našem portálu je tato informace obsažena v atributu “Podporované segmenty”. Rozsah API navíc není například pro potřeby ERP systémů dostatečný.

Oproti tomu korporátní API slouží pro obsluhu vlastních účtů (tedy majitel, resp. disponent, obsluhuje své účty – nedává přístup žádné třetí straně) a není vyžadováno legislativou. Je zde patrná nižší míra standardizace a banky využívají proprietární řešení. Na našem portálu jsme tyto služby zařadili do sekce “obsluha vlastních účtů”. Poskytovatelů těchto rozhraní je výrazně méně než v prvním případě.

V nedávné době byla provedena aktualizace informací u obou typů API pro CREDITAS, Equa, J&T, KB, Moneta, RB, UCB a Wüstenrot.

Tagy