mBank má PSD2 API

18_4_2019

K bankám poskytujícím PSD2 API se přidala i mBank. Od 13.3.2019 je k dispozici testovací prostředí – Sandbox, přičemž na přípravě produkčního prostředí se intenzivně pracuje. Jako jediná z českých bank používá formát Polish API, což je dáno její mateřskou bankou. Detaily najdete jako obvykle na openAPI portálu.

Tagy