Komerční banka

Komerční banka

Zpět na seznam API

Informace o bance

Název společnosti:
Komerční banka
Rozcestník API:
Kontakt:
Autorizace třetích stran:
QSEAL a QWAC (ETSI) od I.CA
Tokeny:
access i refresh token

Seznam API u banky

Formát:
COBS 1.2
Více o atributu
Standardizovaný formát rozhraní (COBS, SBA, Berlin, ...)
Dostupnost:
sandbox, produkce
Více o atributu
Seznam prostředí, na kterých je API dostupné. Např. sandbox (=testovací) a/nebo produkční.
Podporované typy PSD2:
AISP, PISP, CISP
Více o atributu
Skupiny poskytovaných služeb (AISP, PISP, CISP)
Podporované segmenty:
retailový, korporátní
Více o atributu
Podporované zákaznícké segmenty (retailový, korporátní)
Produkty:
seznam běžných účtů, aktuální použitelný zůstatek, běžný zůstatek a historie transakcí, všechny běžné typy plateb – domácí i zahraniční
Více o atributu
Produkty, které je možné přes API obsluhovat (např. běžný účet, termínovaný vklad, tuzemské či zahraniční platby, ...)
Autorizace platby:
přesměrování OAuth2
Více o atributu
klientské autorizační metody
Autorizace přístupu k účtu:
Nemáme dostupné informace
Granularita autorizace klientem:
AISP, PISP, CISP zvlášť
Více o atributu
Jak podrobně je klientem povolován přístup třetí straně k účtům a scopům (AISP, PISP, CISP).
Možné hodnoty jsou:
  • per účet, per scope
  • všechny účty pro všechny scopy
  • per účet, všechny scopy
  • všechny účty, per scope
Souhlasy k účtům:
okno souhlasu po autentizaci, lze odvolat v internetovém bankovnictví
Více o atributu
Způsob udělení a odvolání souhlasu přístupu TPP pro stávající a nové účty
Majitel/disponent:
Kdo může udělit souhlas k přístupu TPP (majitel, disponent)
Typ zůstatku:
disponibilní, běžný
Více o atributu
Jaký typ zůstatku služba vrací (např. účetní, disponibilní, ...)
Délka transakční historie:
až 2 roky
Více o atributu
Jak daleko do historie je možné získat transakční historii (bez autorizace i s opětovnou autorizací)
Transakční historie:
autorizované platby
Více o atributu
Které typy plateb jsou vidět v transakční historii (např. zaúčtované, budoucí, odmítnuté, neautorizované,...)
Zjištění stavu platby:
Jakým způsobe může TPP zjistit stav zadané platby (callback, polling)
Autorizace:
Nemáme dostupné informace

Něco není správně? Pokud víte víc než my, napište!

Klikněte tady