ČSOB

ČSOB

Zpět na seznam API

Informace o bance

Název společnosti:
Československá obchodní banka, a.s.
Kontakt:
Autorizace třetích stran:
kvalifikovaný certifikát (QWAC dle eIDAS)
Tokeny:
access, refresh

Seznam API u banky

Formát:
COBS 1.2
Více o atributu
Standardizovaný formát rozhraní (COBS, SBA, Berlin, ...)
Dostupnost:
sandbox, produkce
Více o atributu
Seznam prostředí, na kterých je API dostupné. Např. sandbox (=testovací) a/nebo produkční.
Podporované typy PSD2:
AISP, PISP, CISP
Více o atributu
Skupiny poskytovaných služeb (AISP, PISP, CISP)
Podporované segmenty:
retailový, korporátní
Více o atributu
Podporované zákaznícké segmenty (retailový, korporátní)
Produkty:
běžný účet, spořící účet
Více o atributu
Produkty, které je možné přes API obsluhovat (např. běžný účet, termínovaný vklad, tuzemské či zahraniční platby, ...)
Autorizace platby:
přesměrování OAuth2
Více o atributu
klientské autorizační metody
Autorizace přístupu k účtu:
Nemáme dostupné informace
Granularita autorizace klientem:
per účet, všechny scopy
Více o atributu
Jak podrobně je klientem povolován přístup třetí straně k účtům a scopům (AISP, PISP, CISP).
Možné hodnoty jsou:
  • per účet, per scope
  • všechny účty pro všechny scopy
  • per účet, všechny scopy
  • všechny účty, per scope
Souhlasy k účtům:
možnost vybrat účty v internetovém bankovnictví ČSOB souhlasy lze nastavit obecně pro všechny TPP, nebo individuálně pro danou třetí stranu při vzniku nového účtu je potřeba nastavit souhlasy buď obecné nebo individuální
Více o atributu
Způsob udělení a odvolání souhlasu přístupu TPP pro stávající a nové účty
Majitel/disponent:
souhlasy může měnit pouze majitel účtu, následně jej však přes TPP může ovládat i disponent
Více o atributu
Kdo může udělit souhlas k přístupu TPP (majitel, disponent)
Typ zůstatku:
aktuální
Více o atributu
Jaký typ zůstatku služba vrací (např. účetní, disponibilní, ...)
Délka transakční historie:
Jak daleko do historie je možné získat transakční historii (bez autorizace i s opětovnou autorizací)
Transakční historie:
Nemáme dostupné informace
Více o atributu
Které typy plateb jsou vidět v transakční historii (např. zaúčtované, budoucí, odmítnuté, neautorizované,...)
Zjištění stavu platby:
Nemáme dostupné informace
Více o atributu
Jakým způsobe může TPP zjistit stav zadané platby (callback, polling)
URL:
ČSOB ID Connect – možnosti přihlášení do klientské sekce vašeho webu pomocí ČSOB Identity Složenka – platební příkaz přes spolupracující obchodní sítě
Autorizace:
Nemáme dostupné informace

Něco není správně? Pokud víte víc než my, napište!

Klikněte tady