Air Bank

Air Bank

Zpět na seznam API

Informace o bance

Název společnosti:
Air Bank a.s.
Rozcestník API:
Kontakt:
Autorizace třetích stran:
kvalifikovaný certifikát (QWAC dle eIDAS)
Tokeny:
access, refresh

Seznam API u banky

Formát:
COBS 1.2
Více o atributu
Standardizovaný formát rozhraní (COBS, SBA, Berlin, ...)
Dostupnost:
sandbox, produkce
Více o atributu
Seznam prostředí, na kterých je API dostupné. Např. sandbox (=testovací) a/nebo produkční.
Podporované typy PSD2:
AISP, PISP, CISP
Více o atributu
Skupiny poskytovaných služeb (AISP, PISP, CISP)
Podporované segmenty:
retailový
Více o atributu
Podporované zákaznícké segmenty (retailový, korporátní)
Produkty:
běžný účet, spořící účet
Více o atributu
Produkty, které je možné přes API obsluhovat (např. běžný účet, termínovaný vklad, tuzemské či zahraniční platby, ...)
Autorizace platby:
přesměrování OAuth2
Více o atributu
klientské autorizační metody
Autorizace přístupu k účtu:
Nemáme dostupné informace
Granularita autorizace klientem:
všechny účty, per scope
Více o atributu
Jak podrobně je klientem povolován přístup třetí straně k účtům a scopům (AISP, PISP, CISP).
Možné hodnoty jsou:
  • per účet, per scope
  • všechny účty pro všechny scopy
  • per účet, všechny scopy
  • všechny účty, per scope
Souhlasy k účtům:
při povolování přístupu TPP
Více o atributu
Způsob udělení a odvolání souhlasu přístupu TPP pro stávající a nové účty
Majitel/disponent:
majitel, disponent
Více o atributu
Kdo může udělit souhlas k přístupu TPP (majitel, disponent)
Typ zůstatku:
disponibilní, běžný
Více o atributu
Jaký typ zůstatku služba vrací (např. účetní, disponibilní, ...)
Délka transakční historie:
bez omezení
Více o atributu
Jak daleko do historie je možné získat transakční historii (bez autorizace i s opětovnou autorizací)
Transakční historie:
Nemáme dostupné informace
Více o atributu
Které typy plateb jsou vidět v transakční historii (např. zaúčtované, budoucí, odmítnuté, neautorizované,...)
Zjištění stavu platby:
Nemáme dostupné informace
Více o atributu
Jakým způsobe může TPP zjistit stav zadané platby (callback, polling)
Autorizace:
Nemáme dostupné informace
Autorizace:
Nemáme dostupné informace
Autorizace:
Nemáme dostupné informace
URL:
Informace o uživateli, Kódy pro výběr peněz, Kategorizace transakcí, Úprava a smazání domácího platebního příkazu, Platební karty (seznam, detail, limit)
https://www.airbank.cz/novinky-z-airba...
Autorizace:
Nemáme dostupné informace

Něco není správně? Pokud víte víc než my, napište!

Klikněte tady